Praktijk
Body-e-Motion

Afspraak: 0626078025

Kits voor Kids

In Zweden en Denemarken is onderlinge kindermassage al heel gewoon. In Zweden is het zelfs in een paar jaar tijd op vrijwel alle basisscholen en buitenschoolse opvang ingevoerd.

Door ervaring op te doen met positieve aanraking kunnen kinderen leren hun grenzen af te bakenen en deze te beschermen. Het doel is om de kinderen zich bewust te maken van hun lichaam. Hierdoor kunnen ze aanvoelen of ze lekker in hun vel zitten of wanneer dit niet het geval is. Je geeft kinderen de mogelijkheid om een positief contact met elkaar te ervaren, om emoties te delen, om voor jezelf / elkaar te zorgen. Ook met kinderen waar ze normaal niet zo veel omgang mee hebben.

Als bijkomend voordeel wordt het immuunsysteem van de kinderen sterker, neemt stress in de klas af, neemt het leervermogen toe en vermindert  het een eventuele neiging tot agressiviteit. Kinderen die elkaar masseren pesten elkaar niet, dus zal het zeker ten goede komen van groepsvorming in de klas of in andere samenstellingen waar kinderen in groepsverband samen zijn. Door te rouleren komt iedereen een keer met elkaar aan de beurt en dit schept een band. Want de klasgenoot die je eigenlijk niet zo aardig vind kan misschien wel heel goed masseren.

Al met al is het massageprogramma een kleine bijdrage in het proces van onderlinge verbondenheid als groep, maar wel een belangrijke.

Bovendien is het eenvoudig te leren en kost het weinig tijd.

Wat kan Massagepraktijk Body-e-Motion hierin voor u betekenen;

* op locatie het aanleren en introduceren van deze massagetechniek

* aanbieden van een lespakket waarmee u na korte introductie zelf aan de slag kunt

* verzorgen van informatieavond over dit onderwerp

*vraag naar de prijzen via mail of telefonisch contact.